SledovANIE STROJA

Sledujte váš stroj CAT online

S nástroji My.Cat.Com a VisionLink máte svůj stroj CAT dokonale pod kontrolou odkudkoli. Díky možnosti sledovat snadno parametry stroje CAT online získáte přehled o vytíženosti, efektivitě i provozních nákladech. Nástroje My.Cat.Com
a VisionLink vám pomohou využívat váš stroj CAT naplno.

SÚBORY COOKIES

Táto stránka používa cookies. Cookies používame na optimalizáciu nastavenia webových stránok pre zariadení, ktoré používate, a prispôsobenie používateľského rozhrania.Okrem toho využívame cookies na to, aby sme Vám spríjemnili užívanie našich stránok, vykonávali štatistické záznamy a vyhodnocovali ich za účelom optimalizácie našej ponuky a tiež zobrazovania pre Vás špeciálne prispôsobených informácií.Ďalšie informácie o ochrane súkromia a používania súborov cookies nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás